ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΤΩΝ

-1885-

 

 

 

                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Καλονται λα τα μλη του Ομλου Ερετν σε Τακτικ Γενικ Συνλευση, την Κυριακ 10 Νοεμβρου 2013 και ρα  09.00 στην αθουσα  εκδηλσεων των εγκαταστσεων του Ομλου (Λιμνι Κανρη-Πειραις), με τα ακλουθα θματα ημερσιας διταξης.

 

1.      Επικρωση πρακτικν της 170ης Τακτικς Γενικς Συνλευσης της 25/11/2012.

2.      κθεση πεπραγμνων Δ.Σ. και Οικονομικς Απολογισμς διανυθντος διαστματος  απ 01-10-2012 ως 31-12-2012.

3.      κθεση πεπραγμνων Δ.Σ. και Οικονομικς Απολογισμς απ 01-01-2013 ως και 30-09-2013.

4.      γκριση Οικονομικο Προπολογισμο  τους 2014.

5.      κθεση εξελεγκτικς Επιτροπς και απαλλαγ του Διοικητικο Συμβουλου.

6.      λλα θματα προς συζτηση.

 

 

Εν δεν υπρξει απαρτα, η Γενικ Συνλευση θα πραγματοποιηθε με την παρουσα οιουδποτε αριθμο μελν, στον διο τπο, την δια ημρα και ρα 10.30  με τα δια θματα ημερσιας διταξης. 

 

Δικαωμα συμμετοχς στις εργασες της Γενικς Συνλευσης χουν λα τα μλη του Ομλου εφ σον χουν εκπληρσει τις ταμειακς τους υποχρεσεις .

   

 

                                            Για το Διοικητικ Συμβολιο

 

Ο   Πρεδρος 

 

Ο Γενικς Γραμματας

Χαρλαμπος Μπακιρτζς

Χρστος Κοκουρας

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ