ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΤΩΝ
 
-1885-
 

ΑΡΧΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

Δ.Σ

ΜΕΛΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Καλούνται όλα τα μέλη του Ομίλου Ερετών σε τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2006 και ώρα 09:00 στο εντευκτήριο του Ομίλου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικών 163ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20ης Νοεμβρίου 2005.
2. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
3. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός από 21/11/2005 έως 30/09/2006 και απαλλαγή Δ.Σ για την ως άνω χρονική περίοδο
4. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2007
5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών
6. Προτάσεις – Ανταλλαγής απόψεων

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία οιουδήποτε αριθμού μελών, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα 10:30 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έχουν όλα τα μέλη του Ομίλου εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις ταμιακές τους υποχρεώσεις.

 
Designed by CoucourArt