ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΤΩΝ
 
-1885-
 

ΑΡΧΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

Δ.Σ

ΜΕΛΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Καλούνται όλα τα μέλη του Ομίλου Ερετών σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 09:00 στην αίθουσα του Ομίλου (Λιμάνι Κανάρη – Πειραιάς), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.Επικύρωση πρακτικών της 166ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 02-11-2008
2.Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ και Οικονομικός Απολογισμός διανυθέντος διαστήματος από 01-10-2008 έως 31-12-2008
3.Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ και Οικονομικός Απολογισμός διανυθέντος διαστήματος από 01-01-2009 έως 30-09-2009
4.Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2010
5.Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής και απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου
6.Προτάσεις – Ανταλλαγής απόψεων


Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία οιουδήποτε αριθμού μελών, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα 10:30 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης (Άρθρο Ν33 του Καταστατικού).

Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έχουν όλα τα μέλη του Ομίλου εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις ταμιακές τους υποχρεώσεις.

 


 
Designed by CoucourArt