ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΤΩΝ

139 Χρόνια Κωπηλασίας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Ερετών είναι εννιαμελές με διάρκεια θητείας Μαρτίος 2024 -Μάρτιος 2027 και έχει την ακόλουθη σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Καρράς
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α'
Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β'
Δάνης Περπερόπουλος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρήστος Κούκουρας
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΑΜΙΑΣ
Αλεξάνδρα Μαργαρώνη
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
Πρόδρομος Πολυκαρπίδης
ΕΦΟΡΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ
Ελένα Κυριακοπούλου
ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
Νικόλαος Παπαδάκης
ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Σοφία Βενιέρη